Warning: A non-numeric value encountered in /home/capoeir5/domains/capoeirastockholm.com/public_html/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5560

Vi tränar 3 gånger per vecka på Södermalm

Måndagar, onsdagar och fredagar

VÅRENS SCHEMA 2022: (For English keep scrolling down)

MÅNDAGAR kl 18:30-20:30

ONSDAGAR kl 18:30-20:30 

FREDAGAR kl 18:30-20:30 

Adress: Långholmsgatan 24, närmsta T-Bana är Hornstull på SÖDERMALM.

Ring 0733-68 15 08 före ditt första besök för att få portkoden 🙂

 

KOSTNAD: 

Ett (1) gratis prova-på tillfälle!

Drop-in pris 200 kr per session

Månadspris:

Träna 1 gång per vecka 700 kr

Träna 2-3 gånger per vecka 1.000 kr

En årlig medlemsavgift på 200 kr tillkommer vid första betalningen på året vilket tryggar dig under träningen med en försäkring via Budo & Kampsportsförbundet.

Betalas till föreningens (Idrotts- och Kulturföreningen Brasil Arte Cultural) bankgiro: 575-7729 (märk betalningen med ditt namn i meddelandefältet). Månadsbetalningen ska ha kommit in på föreningens konto före den sista bankdagen i månaden.

 

UNIFORM:

Vi tränar i svarta långbyxor, innegympaskor och uniforms t-shirt (150 kr)

 

SPRING SCHEDULE 2022:

MONDAYS at 18: 30-20: 30

WEDNESDAYS at 18: 30-20: 30

FRIDAYS at 18: 30-20: 30

Address: Långholmsgatan 24, closest metrostation is Hornstull in SÖDERMALM.

Call +46 (0)733 68 15 08 before your first visit to get the code to the entrance 🙂

PRICE:

One (1) free try-on opportunity!

Drop-in price 200 kr per session

Monthly price:

Train once a week 700 kr

Train 2-3 times a week 1,000 kr

An annual membership fee of 200 kr is added to the first payment of the year which keeps you protected during the trainings with an insurance via the Budo & Martial Arts Association.

Pay to the association’s (Idrotts- och Kulturföreningen Brasil Arte Cultural) bankgiro: 575-7729 (mark the payment with your name in the message field). The monthly payment should enter the association’s account before the last banking day of the month.

UNIFORM:

We train in black long pants, indoor shoes and uniform t-shirt (150 kr).

 

Kom träna Capoeira Angola med Mestre Marcelo Angola. Träningen passar alla nivåer och är öppen för nybörjare.

För kontinuerligt uppdaterad information joina vår Facebook-grupp                                                                    “Capoeira Angoleiros do Mar Stockholm-Sweden.”